Veselīga un efektīva komunikācija ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai arī pats uzņēmums darbotos efektīvi un rentabli. Tāpēc sanāksmes, to darba kārtība un protokoli nav vis pašmērķis, bet gan noderīgs un pārbaudīts rīks. Kā panākt maksimālo produktivitāti darba sanāksmē? Regulāri jāievēro kārtība un laicīgi jāsagatavojas – jāsaplāno laiks, pārrunājamie temati un jāļauj izteikties visiem darbiniekiem.

Tekstu lasa: Oskars Priede