Pirms vairākiem gadiem, līdz ar Preču zīmju likuma spēkā stāšanos, preču zīmju jomā ir ieviests jauns preču zīmes veids – multivides zīme. Nenoliedzami, tas ir saistīts ar jauniem izaicinājumiem preču zīmju izmantošanai un aizsardzībai, ko rada arvien lielāka mūsu klātbūtne digitālajā jeb virtuālajā pasaulē.

Tekstu lasa: Oskars Priede