Procesu vadība varētu būt viena no pretrunīgāk vērtētajām vadības metodēm. Daļa uzskata to par birokrātijas perēkli. Citi uzskata to par pasauli, kas atrauta no realitātes. Vēl daži domā, ka procesu vadība ir aktuāla tikai lieliem uzņēmumiem un globālām korporācijām. Vēl ir tādi, kas par procesiem piedomā tikai dienās, kad vizītē ierodas kvalitātes auditori. Tomēr daudzos uzņēmumos procesu vadības pieeja ir labi pazīstama un kalpo kā efektivitātes un rentabilitātes uzlabošanas instruments. Procesi tiek izzīmēti, analizēti, uzlaboti.

Tekstu lasa: Oskars Priede