Stratēģiskā vadība uzņēmējdarbībā tiek definēta kā organizācijas resursu pārvaldība augsta līmeņa ietekmes mērķu sasniegšanā. Visbiežāk šis process notiek nenoteiktības apstākļos, tāpēc pat uzņēmumi, kas rūpīgi plāno savu darbību ilgtermiņā, regulāri veic ārējās un iekšējās vides analīzi. Tā kā nereti nākas nonākt situācijās, kurās biznesa problēmu dēļ nav zināms precīzs nākotnes virziens, ārējās un iekšējās vides analīze ir brīdis, kurā tiek izstrādātas un izvērtētas stratēģiskās alternatīvas, to ieguvumi un trūkumi. Pēc analīzes organizācijai ir jāveic izvēle un jāpieņem lēmums  – kuru virzienu izvēlēties un kā konkurēt nozarē turpmāk.

Tekstu lasa: Oskars Priede