Ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību tiesības piešķirt saviem dalībniekiem dažādu kategoriju kapitāldaļas joprojām rada daudz dažādu neskaidrību, turpinām atbildēt uz neskaidriem jautājumiem – vai visi citu kategoriju daļu īpašnieki jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā kā sabiedrības dalībnieki un viņiem jānorāda konkrēts daļu skaits un procentu īpatsvars, vai B daļu ieviešana maina daļu proporcionālo sadalījumu starp esošajiem A kategorijas dalībniekiem un vai ir kāda nozīme daļu skaitam, kas tiek izdalīts B kategorijai.