Mūsdienās tas, kas tiek uzskatīts par daudzveidīgu, var būt arī ļoti atšķirīgs. Dažādība, vienlīdzība un iekļaušana ir trīs cieši saistītas vērtības, kuras stingri jāievēro organizācijām, lai godīgi novērtētu darbinieku nopelnus un atbalstītu atšķirīgas indivīdu grupas.

Tekstu lasa: Oskars Priede