Lasītājs vaicā: Vai divi Latvijas uzņēmumi drīkst slēgt savstarpēju līgumu, kas sagatavots angļu valodā? Ja viena puse tam nepiekrīt, vai otrai pusei ir pienākums piedāvāt slēgt līgumu latviešu valodā? Kura valoda būs noteicošā, ja darījums tiks vērtēts tiesā?