Personas kods ir sensitīva informācija un tā publiska izpaušana ir nevēlama. Tomēr e-paraksta metadatos vai anotācijā personas kods tiek iekļauts. Skaidrojam, kāpēc personas kods tiek uzrādīts elektroniskā paraksta datos.