Darbiniekiem ir summētā darba laika uzskaite ar pārskata periodu – viens mēnesis. Alga sastāv no minimālās mēnešalgas un piemaksas par saražoto produkciju, piemēram, 400 eiro par 2000 saražotām vienībām. Darba grafiks: trīs dienas strādā pa 11 stundām, trīs – brīvas. Darbinieks oktobrī faktiski nostrādājis 165 stundas (līdz normālam darba laikam pietrūkst 11 stundas), bet septembrī – 176 stundas (9 stundas virs normālā darba laika). Kā aprēķināt algu? Kā jāaprēķina atvaļinājuma nauda par periodu no 2. līdz 17.decembrim?