Lasītājs vaicā: Darbinieks dodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. Pirms atvaļinājuma darbiniekam bijusi ilgstoša neattaisnota prombūtne. Kā šādā situācijā jāaprēķina samaksa par atvaļinājumu?