Lasītājs vaicā: Darbinieks nosūtīts komandējumā uz vienu mēnesi. Darba pienākumus brīvdienās neveic. Vai šīs brīvdienas arī jāskaita kā darba dienas un attiecīgi – darba stundas, un vai jāpiešķir atpūtas laiks par tām, atgriežoties no komandējuma?

Tekstu lasa: Oskars Priede