Darba devēji parasti novērtē darbinieku iniciatīvu paaugstināt kvalifikāciju vai iegūt papildu izglītību. Bieži darba devēji sedz izmaksas arī par mācībām, kas nav tieši saistītas ar darbinieka veicamo darbu. Tomēr, kad darba attiecības beidzas, uzņēmums nereti konstatē, ka darbinieka apmācībās investēti būtiski naudas līdzekļi. Vai darba devējs no darbinieka var atprasīt apmācību izdevumus, izbeidzot darba attiecības?

Tekstu lasa: Oskars Priede