1. augustā spēkā stājās vairāki grozījumi Darba likumā, paredzot izmaiņas minimālās algas noteikšanā, attālinātā darba izdevumu segšanā un personu ar invaliditāti nodarbināšanā, kā arī citos jautājumos.

Tekstu lasa: Oskars Priede