Darba likumā noteikts, ka darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, saglabā iepriekšējo darbu. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Tekstu lasa: Oskars Priede