Lasītājs vaicā: Darbiniekam – biroja vadītājam – ir izsniegta pilnvara parakstīt saņemto preču pavadzīmes, izņemt pasta sūtījumus u.tml. Ar darbinieku tiek pārtrauktas darba attiecības un pilnvara tiek anulēta. Cik ilgi jāsaglabā izsniegtā un anulētā pilnvara? Vai jāņem vērā Grāmatvedības likumā noteiktais glabāšanas termiņš dokumentiem, lai pierādītu, ka dokumentu parakstījusi tobrīd pilnvarotā persona?

Tekstu lasa: Oskars Priede