Augusta sākumā Latvijas Republikas Augstākā tiesa vērsās Eiropas Savienības Tiesā ar jautājumiem par personas tiesībām uz mantisku kompensāciju gadījumos, kad tās dati ir apstrādāti pretēji Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem. Kamēr atbildes nav sniegtas, analizējam, kāda ir līdzšinējā tiesu prakse kompensāciju piešķiršanā.

Tekstu lasa: Oskars Priede