Slēdzot līgumus ar darījuma partneriem, vienmēr lūgts tajā norādīt aktuālo juridisko vai deklarēto adresi. Tāpat līgumā nereti iekļauts punkts, ka tad, ja norādīto adresi maina, līguma pusei par to jāinformē darījuma partneris. Jautājums par sadarbības partnera adresi kļūst aktuāls, kad pārkāpti līguma nosacījumi, proti, kad kavēta saistību izpilde. Šajā gadījumā rodas situācijas, kad, sūtot atgādinājumus par saistību izpildi, līguma puse norādītajā adresē nav sasniedzama.

Tekstu lasa: Oskars Priede