Mūsdienu mainīgajos ekonomikas apstākļos iespējamas situācijas, kad neizpildītu saistību gadījumā kāda no līgumslēdzēju pusēm kļūst par parādnieku. Parasti godprātīgi līguma slēdzēji cenšas šādu situāciju atrisināt sarunu ceļā, vienojoties ar kreditoru, taču ir situācijas, kad parādnieks izvēlas klusēt un gaidīt, cerot, ka situācija atrisināsies pati no sevis. Šādos gadījumos viņam papildus parāda summai var rasties arī vēl citi izdevumi.

Tekstu lasa: Oskars Priede