Lai uzstāšanās būtu sekmīga, ir svarīgi, pirmkārt, apzināties, kādu mērķi runātājs vēlas sasniegt, otrkārt, kādas ir klausītāju gaidas un, treškārt, kā to savienot. Taču, kad uzstāšanās notiek attāli, rodas papildu izaicinājumi. Kādi tie ir, un kā šādus izaicinājumus pārvarēt, lai arī attālinātā runa sasniegtu vēlamo efektu?

Tekstu lasa: Oskars Priede