Apģērbs un citi tēla elementi ir vēstījumi, pēc kuriem apkārtējie nolasa dažādas vadītāja īpašības. Bez šaubām, ne vienmēr šīs interpretācijas ir pareizas, tomēr ir noteikti signāli, uz kuriem cilvēki reaģē vienādi. Šoreiz parunāsim tieši par to, ko apkārtējie nolasa no līderu izskata.

Tekstu lasa: Oskars Priede