Digitālā revolūcija ir kardināli mainījusi uzņēmējdarbības spēles noteikumus, un, ja zīmols nespēj pielāgoties, tas, visticamāk, nākotnē izzudīs. Pandēmija radīja monumentālu pāreju no fiziskās uz digitālo pasauli, daudzkārt paātrinot jau notiekošās pārmaiņas. Cilvēki ir pieņēmuši jauno digitālo uzvedību, kas ir kļuvusi par dzīvesveidu un ieradumu vairākumam pasaules iedzīvotāju. Pārdomāta digitālā stratēģija kļūst par noteicēju – uzņēmuma zīmols turpinās vai neturpinās pastāvēt tuvākajā nākotnē.

Tekstu lasa: Oskars Priede