Lasītājs vaicā: Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ir trīs dalībnieki, visiem ir vienāds daļu skaits. Viens no dalībniekiem grib izstāties un pārdot savas daļas pārējiem. Tiks sagatavots daļu pārdošanas līgums, un sabiedrība turpinās darboties. Kā aprēķināt dalībniekam izmaksājamo daļu? Iespējams, ka izmaksājamās daļas ietvaros tiks nodots pamatlīdzeklis. Sabiedrība ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Kā būtu jānoformē dalībniekam izmaksājamā summa? Kādi nodokļi būs jāmaksā sabiedrībai, bet kādi – dalībniekam, kurš izstājas?