No Valsts ieņēmumu dienesta veiktajām transfertcenu dokumentācijas pārbaudēm un auditiem, kas notikuši laika posmā no 2018. līdz 2023.gadam, un praksē gūtajiem pieņēmumiem par faktiskajiem apstākļiem, gūtas atziņas par Latvijā piemēroto transfertcenu praksi. Apskatām, kādas tās ir.