Par karsto tēmu darbavietā beidzamajos gados kļuvusi gan izdegšana, gan tās pretstats – labbūtība, ko ietekmē tiešā vadītāja attieksme, kurai būtu jābūt atbalstošai, iekļaujošai un sadarbībā vērstai. Ko nozīmē līdzjūtīga līderība, un kāpēc tā ir svarīga darbavietā mūsdienās?

Tekstu lasa: Oskars Priede