Dati par darbinieka veselību, saslimšanām un slimību vēsturi ir sensitīvie personas dati, kuru atklāšanai un apstrādei, glabāšanai un nodošanai tālāk noteiktas īpaši stingras prasības, savukārt pārkāpumu gadījumā darbinieks var vērsties gan tiesā par morālo aizskārumu, gan Datu valsts inspekcijā par datu apstrādes pārkāpumiem un prettiesisku sensitīvo datu ieguvi Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Tekstu lasa: Oskars Priede