2023.gada 5.aprīlī spēkā stājās apjomīgi grozījumi Autortiesību likumā. Izmaiņas attiecas gan uz darba attiecību ietvaros veikto darbu izmantošanu, gan datorprogrammu autoru tiesību ierobežošanu, gan autordarbu izmantošanu digitālajā vidē. Tāpat noteiktas autora tiesības rīkoties ar savu darbu un pieprasīt taisnīgu atlīdzību, darbu izmantotāju pienākums sniegt informāciju par darbu izmantošanas veidiem un gūtajiem ieņēmumiem un citas svarīgas izmaiņas. Izskatām tās!

Tekstu lasa: Oskars Priede